Saturday, May 5, 2012

Vietnam War 1968-1969 by Brian Wickham (#2)

Ảnh của Brian Wickham, nguồn: ANCESTRY.COM

Phần Hai: Mặt Lừa


(47) Photo by Brian Wickham


Cầu Chữ Y Saigon, tháng Nov 1968:


(48) Photo by Brian Wickham


Nhà Lừa ven rạch Saigon, thép-gai chăng nhằngnhịt chống Biệtđộng Khủngbố Vixi độtnhập cướp-giết-hiếp:


(49) Photo by Brian Wickham


Nhiều nhà còn nuôi ngỗng báođộng. Hehe Biệtđộng Khủngbố Vixi 196x-197x tuyền chui-luồn theo đường kinh-rạch, rất hãi:


(50) Photo by Brian Wickham


Trụsở CMAC tại Saigon 1968:


(51) Photo by Brian Wickham


Laocông Lừa trong doanhtrại của CMAC:


(52) Photo by Brian Wickham


Các tướng Thái và Ngụy tại CMAC:


(53) Photo by Brian Wickham


Tivi và radio côngcộng của chánhphủ Ngụy phụcvụ quầnchúng non-commies:


(54) Photo by Brian Wickham


Bộđội ytế Philuậttân thamchiến tại Nam Lừa:


(55) Photo by Brian Wickham(56) Photo by Brian Wickham


Chiếntrường:


(57) Photo by Brian Wickham(58) Photo by Brian Wickham


Tổngthống Thiệu Nguyễn tới CMAC:


(59) Photo by Brian Wickham(60) Photo by Brian Wickham


Bên-ngoài kháchsạn Walling Hotel, Saigon 1968:


(61) Photo by Brian Wickham(62) Photo by Brian Wickham


Lễtân kháchsạn Walling Hotel:


(63) Photo by Brian Wickham


Lại mặt Lừa:


(64) Photo by Brian Wickham(65) Photo by Brian Wickham(66) Photo by Brian Wickham(67) Photo by Brian Wickham(68) Photo by Brian Wickham


Huânchương cho các Dânvệ Ngụy:


(69) Photo by Brian Wickham(70) Photo by Brian Wickham


Diễntập Chiếntranh Nhândân của Dânvệ Ngụy:


(71) Photo by Brian Wickham


Some more about đất Ngụy 1968-1969:


(72) Photo by Brian Wickham(73) Photo by Brian Wickham(74) Photo by Brian Wickham(75) Photo by Brian Wickham(76) Photo by Brian Wickham


Vietnam War 1968-1969 by Brian Wickham (#1)

Ảnh của Brian Wickham, nguồn: ANCESTRY.COM

Phần Một: Mặt Mẽo

Brian, thànhviên CMAC (Capital Military Assistance Command), khi mới tới Saigon, Nam Lừa, tháng Sep 1968:


(1) Photo by Brian Wickham(2) Photo by Brian Wickham


Walling Hotel, nơi Brian trú tạm 1968:


(3) Photo by Brian Wickham


Phố Saigon, với lũ-trẻ bán-báo:


(4) Photo by Brian Wickham(5) Photo by Brian Wickham


Brian thuê thợ-nguội Lừa chếtác một kỷvật:


(6) Photo by Brian Wickham


Là quả bật-lửa Zippo Zỏm Saigon:


(7) Photo by Brian Wickham


Hànhquân:


(8) Photo by Brian Wickham(9) Photo by Brian Wickham(10) Photo by Brian Wickham(11) Photo by Brian Wickham


Đi chợ Lừa:


(12) Photo by Brian Wickham


Một doanhtrại của CMAC tại phố Lê Văn Duyệt, Saigon:


(13) Photo by Brian Wickham


Cỡi Jeep Mẽo:


(14) Photo by Brian Wickham


Cỡi bus Lừa:


(15) Photo by Brian Wickham


Luật giaothông Nam Lừa 1968:


(16) Photo by Brian Wickham


Chơibời và nhậunhẹt và đànđúm:


(17) Photo by Brian Wickham(18) Photo by Brian Wickham(19) Photo by Brian Wickham(20) Photo by Brian Wickham(21) Photo by Brian Wickham(22) Photo by Brian Wickham


Chuẩnbị tỉn nhau:


(23) Photo by Brian Wickham(24) Photo by Brian Wickham(25) Photo by Brian Wickham(26) Photo by Brian Wickham(27) Photo by Brian Wickham


Tổngthống Thiệu Nguyễn thăm doanhtrại bọn Brian, tháng Feb 1969:


(28) Photo by Brian Wickham(29) Photo by Brian Wickham(30) Photo by Brian Wickham


Nghỉngơi Chúanhật:


(31) Photo by Brian Wickham(32) Photo by Brian Wickham(33) Photo by Brian Wickham


Lại chuẩnbị tỉn nhau tiếp:


(34) Photo by Brian Wickham(35) Photo by Brian Wickham


Đón tướng Girard, phó-tưlệnh CMAC, tháng Mar 1969:


(36) Photo by Brian Wickham(37) Photo by Brian Wickham(38) Photo by Brian Wickham(39) Photo by Brian Wickham


Đón một ông-sao showbiz Mẽo thăm CMAC:


(40) Photo by Brian Wickham(41) Photo by Brian Wickham


Tạmbiệt Saigon, tháng Jun 1969:


(42) Photo by Brian Wickham(43) Photo by Brian Wickham(44) Photo by Brian Wickham(45) Photo by Brian Wickham(46) Photo by Brian Wickham